AKT

Moim mentorem i autorytetem jest Wacław Wantuch. Niedoścignionym zaś mistrzem, u którego miałem szczęście wprawiać się w zawód jest Andrzej „Fetisch” Frankowski. To on ukazał mi subtelny świat aktu.

Portfolio – przykładowe prace

Lacrima Mosa

Corelips

Marta

Izabela Wasiniewska

Opinie klientów o mojej pracy: